Trängsel på andra platser än serveringar

Människor på Flanaden.

Alla har ett ansvar att hålla avstånd för att förhindra spridning av coronaviruset. Om du upplever trängsel på platser som torghandel, butiker, i kollektivtrafiken med mera kan du vända dig till den som driver verksamheten och hänvisa till Folkhälsomyndighetens föreskrifter. För den typen av verksamheter har kommunen inte tillsynsansvar. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamhetens ägare och allmänheten. Det är dit du ska vända dig med klagomål. Du kan alltså inte anmäla trängsel på sådana platser till samhällsbyggnadskontoret.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 betonar allas ansvar att hålla avstånd, såväl du som bedriver en verksamhet som du som privatperson.