Träning pausas under påsklovet

En basketboll på en tom plan

6-11 april pausas all träning för barn och unga i kommunens idrottsanläggningar inomhus.
Beslutet tas efter att Smittskyddsläkaren under torsdagen kom med en ny rekommendation till länets kommuner. Orsaken är den höga smittspridningen som råder i länet och syftet är att begränsa kontaktytor och smittvägar när barn och unga möts i olika konstellationer.

I Oskarshamns kommun undantas yrkesidrott och simskolor från beslutet.

 – Yrkesidrott likställer vi med annat förvärvsarbete och simskolan fyller en central roll i barnens och elevernas utveckling och lärande. Simning ingår också i skolämnet Idrott och hälsa, säger Daniel Stenberg, fritidschef i Oskarshamns kommun.

Hur rekommendationen kommer se ut efter påsklovet beror på det lokala smittläget. Om smittläget blir så pass högt att flera skolor tvingas övergå till distansundervisning kommer fritidsaktiviteter för barn och unga fortsatt behöva begränsas menar Smittskyddet. I grunden gäller dock alltid de allmänna råden där barns träning är undantagen.

Smittskyddsläkaren rekommenderar även att andra samlade inomhusaktiviteter för barn och unga ska pausas under påsklovet. I Oskarshamns kommun har både fritidsgårdarna och kulturskolan planerade aktiviteter som nu kommer anpassas utifrån den nya rekommendationen.

 – Vi har dansverksamhet planerad under påsklovet och då kommer vi i möjligaste mån att vara utomhus. Vi följer även rekommendationerna i övrigt, säger Simon Leidecker, chef för kulturskolan.