Turistinformationen utvecklas

Turistinformation, två personer på en lådcykel och ett grönt parasoll med texten fråga mig.

Turistinformationen utvecklas och blir mobil

Trenden de senaste åren är att antalet besökare på turistinformationer i Sverige har minskat. Med anledning av det har flera destinationer runt om i landet valt att stänga sina besöksmottagningar och satsa på mobila lösningar. Nu genomför Attraktiva Oskarshamn denna utveckling av turistinformationen i Oskarshamn.

Turistinformationen i Oskarshamn drivs av Attraktiva Oskarshamn AB på uppdrag av Oskarshamns kommun, med syfte att informera besökare och invånare om vad som finns att uppleva i kommunen. Från och med den 1 april utvecklas arbetet till att vara mer fokuserat på digital tillgänglighet och certifierade fysiska InfoPoints.

Under högsäsongen sommartid kommer turistinformationen att befinna sig på olika platser runt om i kommunen med hjälp av bil och lådcykel. Istället för att besökarna ska ta sig till turistinformationen på Flanaden i Oskarshamns centrum, så kommer turistinformationen till besökarna på besöksmålen.

I nuläget har Attraktiva Oskarshamn certifierat sju InfoPoints, och planerar för att ha tio när sommarsäsongen startar. Dessa kommer att erbjudas ett utökat utbud av broschyrer samt extra utbildningar för personalen för att kunna ge extra bra service till besökare.

På attraktivaoskarshamn.com kan du läsa hela nyheten om turistinformationen.