Förbättrade förutsättningar för småföretagande i Oskarshamns kommun

Pilar som pekar uppåt

Förutsättningarna för småföretagande i Oskarshamns kommun har förbättrats avsevärt senaste året. Det visar en kartläggning som Småföretagarnas riksförbund genomfört bland landets 290 kommuner.

Oskarshamns kommun är rankad som nummer 114 av 290, vilket är 82 placeringar bättre än i fjol. Bland alla kommuner i Kalmar län hamnar Oskarshamn på en femteplats.

I kartläggningen har nio olika dimensioner av företagande analyserats för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Oskarshamn ligger påtagligt bättre till än snittet i fem av dessa, och sämre i fyra. Bäst betyg får Oskarshamns kommun inom områdena kapitalförsörjning, överlevnadsgrad bland nya företag, kommunal näringspolitik, trygghetsinsatser, demografi och skolsystemet. Där hamnar kommunen över eller nära rikssnittet. Något svagare är Oskarshamns kommun inom områdena lokal marknad, kommunens välfärdsåtagande och andelen företagsamma.

– Näringslivet är viktig för vår tillväxt och vi har de senaste åren arbetat aktivt för att förbättra förutsättningarna för våra företagare. Vi ser att det ger resultat och i och med denna kartläggning får vi ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Jag känner mig glad och stolt över det som kommunen och företagen åstadkommit tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

Läs mer om småföretagarindex 2022 här