Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

En äldre kvinna står i foajén och tittar ut genom fönstret.

Under vecka 12 kommer undersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” att skickas ut till personer över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Vi vill gärna veta vad du tycker, så ta chansen att vara med och påverka hur vårt stöd till dig ska se ut.

Det är Socialstyrelsen som varje år genomför den nationella undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreomsorgen. Undersökningen är en viktig uppföljning för äldreomsorgen inom Oskarshamns kommun och ger oss en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän, och är en del av vårt utvecklingsarbete.

Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

Undersökningen genomfördes förra gången 2022. Resultaten visade då att äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i Oskarshamns kommun överlag är nöjda med stödet som de får. Som ett exempel upplever 97 procent av de svarande inom hemtjänsten ett bra bemötande från personalen. För särskilt boende var motsvarande siffra 93 procent.

Resultatet av undersökningen publiceras på Socialstyrelsens webbplats i oktober. Där kan du även ta del av resultatet från 2022.

Informationsträffar om enkätundersökningen

Vill du veta mer om enkätundersökningen eller få hjälp med hur den ska fyllas i? Vi bjuder in till två informationsträffar på träffpunkten i Solbackahuset. På plats finns våra medarbetare Susanne Sandeen och Lotta Höglander för att informera och stötta. Även du som anhörig är välkommen. Drop-in gäller under följande datum och tider:

  • Måndag 20 mars klockan 13.00–16.00
  • Fredag 24 mars klockan 09.00–15.00