Välkommen att använda kommunens mark – men inte alltid och överallt!

Döderhultsdalen

Vi vill påminna om att Döderhultsdalen är jordbruksmark och att du som besöker området ska använda de stigar och vägar som finns, du ska inte gå på den odlade ytan. Odlade områden ska aldrig beträdas och just nu är sådden extra ömtålig och behöver få växa till sig ifred. Lämna inte heller skräp eller pinnar på den odlade ytan – detta riskerar att följa med när vallen slås och vidare till djuren vilket är otrevligt och kan vara farligt.

Oskarshamns kommun äger mycket mark och ser gärna att det används. Men det ska ske med respekt och hänsyn till andra! Vi har en fin rättighet att använda mark i Sverige - Allemansrätten.

Allemansrätten är en begränsad rätt att färdas över eller uppehålla sig på annans mark. Man får plocka blommor och svamp men inte köra motorfordon. Inte heller skräpa ner eller elda hur som. Man får inte heller beträda odlingar eller tomter.

Vi kommer nu att skylta i Döderhultsdalen om att odlingen inte får beträdas, varken av människor eller hundar. I dalen ska man använda de anlagda vägar som finns.

Vi ber allmänheten att respektera att jordbruksmark är någons levebröd som inte får beträdas.

Respektera även att hundar ska hållas kopplade med hänsyn till annat djurliv. Det finns många små fågelungar och annat djurliv som ska skyddas.