Preliminärt valresultat 2022

Valresultat 2018

Under kvällen och natten efter valdagen den 11 september räknar kommunen alla röster som kommit in under förtidsröstningen och valdagen. Det preliminära valresultat för valen till riksdag, regioner och kommuner presenteras på Valmyndighetens webbsida, val.se.

Resultatet är preliminärt. Ett slutligt valresultat till riksdagen kommer ungefär en vecka efter valdagen och ett slutligt valresultat i region- och kommunfullmäktige tar ungefär två veckor.  

På val.se kan du läsa mer om preliminärt och slutligt valresultat. 

Följ rösträkningen

Valmyndigheten sammanställer löpande de röster som har räknats och resultaten från den preliminära rösträkningen går att följa på val.se.

Röster till riksdagen från hela landet 

Röster till riksdagen från Oskarshamns kommun

Kommuninvånarnas röster till Oskarshamns kommunfullmäktige  

Kalmar läns röster till regionfullmäktige 

Oskarshamns kommuns röster till regionfullmäktige

För samtliga val kan du också filtrera fram resultat för de 17 olika valdistrikt som kommunen är indelad i. 

Valresultatet är preliminärt

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga deltagande partier och även personröster. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

Det slutliga valresultatet för riksdagen presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Det slutliga valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas ungefär en vecka efter valdagen. Ungefär två veckor efter valdagen väntas alla valresultat i val till region- och kommunfullmäktige vara färdigräknade och fastställda av länsstyrelserna.

14 september

Vid den så kallade onsdagsräkningen räknar kommunen alla röster som tillkommit sedan valdagen. Det kan vara sent inkomna förtidsröster, röster från andra delar av landet samt utlandsröster. När onsdagsräkningen är klar lämnas allt material över till länsstyrelsen som räknar alla röster igen och därefter fastställer resultatet och mandatfördelningen. Länsstyrelsen räknar även personrösterna.