Var saknas det belysning?

Gata med parkerade bilar

I Oskarshamns kommun vill vi att viktiga stråk och platser ska upplevas trygga och välkomnande. Kanske har du förslag på platser som kan förbättras med hjälp av belysning?

Just nu pågår det ett arbete med att identifiera platser som invånarna upplever mörka och otrygga. Platser där en extra lampa eller två kan göra stor skillnad. 

Alla platser varken kan eller ska belysas. Det är i varje enskilt fall en fråga om behov, förutsättningar och uppnådd effekt. Den insamling av synpunkter vi gör nu kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med planering av belysningsinsatser i kommunen. 

I ett enkelt formulär fyller du i dina förslag till förbättringar och markerar platsen som det gäller på en karta. Det handlar i det här fallet inte om hela cykelvägar eller gator, utan begränsade platser i utomhusmiljö på kommunens mark.

Lämna dina förslag till förbättringar här

Sista dagen att lämna in förslag är den 29 november.