Viktig information om resesubventioner för studerande

Buss från Kalmar länstrafik.

Ändringar i resesubventioner för studerande som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt studerar på högskole- eller YH-utbildning/praktikplats inom Kalmar län.

På grund av coronapandemin har Kalmar länstrafik infört restriktioner på sina bussar vilket innebär att det inte längre är möjligt att aktivera sitt nya busskort på bussen. Därför blir tillvägagångssättet vid aktivering av de resesubventionerade busskorten till studenter ändrat.

Du köper ditt kort som tidigare på Servicecenter. Med dig ska du ha ett utfärdat studieintyg eller registreringsbevis, personbevis och legitimation för att styrka att du är inskriven och studerar på respektive skola/utbildning samt är mantalskriven och bor i Oskarshamns kommun. Skillnaden blir att du måste aktivera ditt kort hos Kalmar länstrafiks servicevärd innan du börjar åka på det. Kontakta Kalmar länstrafik för mer information om aktiveringen av kortet, 010-21 21 000.

Mer information om vad som gäller vid köp av kortet hittar du på sidan om resesubventioner för studerande