Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Gammal person håller i en käpp

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

  • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk. Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk. När man känner sig frisk igen ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går åter till jobb eller skola.
  • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.
  • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Läs mer i nyhet från Folkhälsomyndigheten