Bredbandssatsning

barn på grusväg

För de flesta företagare är tillgång till bredband en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Att Oskarshamns kommun nu har antagit en ny strategi som bland annat ska säkra bredband på landsbygden, både till företag och boende är viktigt. Målet är att nå målen om snabbt, driftsäkert och robust bredband under 2023.

Ett samarbetsavtal har tecknats med fiberleverantören IP-Only för att fortsätta utbyggnaden av ett öppet fibernät i kommunen. Strategin ger Oskarshamns kommun möjlighet att bygga en del av den kanalisation, (tomrör i marken), som behövs för att fortsätta fibrera landsbygden, där kommersiella krafter inte räcker till.

Nu avsätts resurser för att långsiktigt säkra att hela Oskarshamns kommun ska vara en del av den pågående digitaliseringen av samhället och företag och boende ska kunna ta del av digitala välfärdstjänster, grundläggande samhälls- och företagstjänster och inte minst en omfattande utbildning- och arbetsmarknad. 

Samarbetsavtalet sätter riktlinjerna för fiberutbyggnad och följs av en handlingsplan med en stegvis utbyggnad med tillhörande avtal. Målet med avtalet, i kombination med övriga insatser i den nya strategin, är att samtliga företag och hushåll ska kunna erbjudas tillgång till snabb och driftsäker digital infrastruktur till utgången av 2023.

– Först ut att ta del av Oskarshamns kommuns ökade resurser till fiberutbyggnad är företag och invånare i Kristdala, etapp 2, som omfattar Krokshult och Ishult med flera platser. Utbyggnaden är fortsatt beroende av att tillräckligt många beställer, precis som i övriga områden, säger Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare. Här gör Kristdala fiberförning ett omfattande insats för att områdets företagare, till exempel inom gröna näringar, ska kunna erbjudas fiber.

Positiva nyheter är också att Länsstyrelsen, vid årsskiftet, fördelade bidrag till IP-Only i området runt E22 och i höjd med Glabo/Sporrek samt till nya fiberprojekt i norra skärgården och kusten där Långö fiberförening är en aktör och där många företag är verksamma.

Den nya bredbandsstrategin omfattar ett antal olika insatser för att öka takten i bredbandsutbyggnaden, kanalisation, samverkan med myndigheter och marknadens olika bredbandsaktörer, stöd till lokala fiberinitiativ, samförläggningsmöjligheter, bidragsutlysningar och en kombinationen av bredbandstekniker.

På fotot syns Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare.