Antar nya utmaningar

foto rickard bäck.jpg

Från och med den 1 december arbetar Rickard på nationell nivå på Teknikcollege nationella kansli med ansvar för kvalitetssamordning för 24 regioner och med ett särskilt ansvar för Kluster Norr. Rickard kommer att finnas i Stockholm några dagar i veckan och i övrigt kommer han att arbeta från hemmet i Oskarshamn. Han ser fram emot det nya uppdraget. Vi passade på att ta reda på mer om Teknikcollege och be om några medskick till oss.

Vad är Teknikcollege? 

Teknikcollege är en nationell organisation som startade 2004. Certifierade regioner driver tillsammans med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn frågor som rör kompetensförsörjning för näringen. På ett lokalt plan är Teknikcollege Östra Småland ett samarbete mellan kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Högsby (Högsby deltar i samarbetet fram till årsskiftet).

Arbetet drivs genom fyra lokala styrgrupper och en regional och ett tjugotal företag finns representerade i de olika styrgrupperna. Där finns även representanter från skolledning, politik, Arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet, IF Metall, Unionen och Region Kalmar län. Verksamheterna finansieras av deltagande kommuner och övriga intressenter bidrar ekonomiskt till marknadsföring och med sin tid.

För att en kommun ska kunna vara med i Teknikcollege krävs att man erbjuder industrirelevant utbildning på plats i kommunen. 

  • Teknikprogrammet 
  • Industritekniska programmet 
  • El- och energiprogrammet 
  • Naturvetenskapliga programmet 
  • Valfri teknisk yh-utbildning

För att en utbildning ska bli certifierad krävs att man lever upp till åtta utpekade kvalitetskriterier. Det är upp till skolorna och styrgrupperna inom Teknikcollege att arbeta för att uppnå måttet, som bekräftar att utbildningen genomförs ”tillräckligt nära” industrin och att personerna som genomgått utbildningen är anställningsbara. 

Teknikcollege erbjuder eleverna utbildningar där företag engagerade i utbildningen. Teknikcollege är en etablerad samverkansplattform och erbjuder också en rad verktyg och ett nationellt nätverk med beprövade verksamheter. 

Vad är du nöjd med och stolt över? 

Vi har hela tiden stått för en stabilitet. Företagen har hela tiden varit med och bidragit aktivt. De har tagit ledartröjan kring vårt utvecklingsarbete, i Oskarshamn framför allt kopplat till Oscarsgymnasiet. Över tid så är det faktiskt fler, både på nationell och på regional nivå, som väljer en teknisk eller en naturvetenskaplig utbildning än när vi började. En marginell ökning av tjejer har också skett. 

Det har skett mycket framför allt på Oscarsgymnasiet när det gäller maskiner, ytor och utrustning. Företagen ar varit väldigt generösa och har ofta erbjudit hjälp. Till exempel har företag som POD och Scania ställt frågan om utrustning som ska bytas ut kan nyttjas i utbildningen.
Vi var först som region i Sverige att certifiera naturvetenskapsprogrammet år 2015.

Alla elever och lärare i upptagningsområdet erbjuds robotutbildning på plats på Scania, vilket är fantastiskt. Det är en insats som precis hann starta och sedan fick pausa på grund av pandemin, men planeras att återupptas. Från och med i år har vi startat en fadderverksamhet som innebär att till exempel POD har ett särskilt ansvar för en klass, SKB en annan och Scania en tredje. 

Rickard lyser upp när han berättar om hur många fantastiska och engagerade människor i systemet han möter som tar ett enormt ansvar för samhällsutvecklingen. 

Råd till din efterföljare? 

Det skulle väl i så fall vara att inte vara rädd för att ta kontakt med någon. Det finns så många människor som vill göra något, men inget görs av sig självt. Ta för dig och prata med så många som möjligt så fler blir engagerade. Att kompetensförsörjningen fungerar är helt avgörande för företagen. 

Något sista medskick till oss som verkar i näringen? 

Det känns viktigt att hitta den röda tråden. Vi är många som jobbar med frågorna och att vi samverkar är alldeles nödvändigt. Jag hade önskat en bättre regional samordning där alla kan samlas. Ibland känns det som att vi ändå inte ”kommer loss” för att vi inte kan samlas kring frågorna. Vi behöver verkstad. Vi vet ju alla att det pågår en enorm omställning med digitalisering och teknikutveckling. 

Företagen både efterfrågar och bidrar med resurser och insatser. Teknikcollege är ett bra exempel på hur väl samverkan blir då man involverar företagen och verkar där de finns. 

Förutom de sex kommuner som är med i Teknikcollege Östra Småland är Emmaboda kommun medlem i Teknikcollege Sydost. Övriga kommuner i regionen deltar inte i samverkan. Det är något som Rickard tror kommer att ändra sig i takt med att fler kommuner förstår värdet av den industriella näringen. Det är ingen slump att vi verkar där industrin finns. Teknikcollege välkomnar fler medlemmar och vill gärna att ännu fler företag ska engagera sig. 

Vill gärna ta tillfället i akt och tacka för det fantastiska engagemanget som jag mött under de här tio åren. En samverkansplattform är ingenting utan människor som vill samverka! 

Vision Teknikcollege Östra Småland

”Vår vision är att industri-, verkstads- och teknikföretagen i regionen ska kunna rekrytera kompetent personal som har en kortare väg till att bli produktiva samt hjälper till att uppfylla företagens egna mål och visioner. Tekniskt och socialt kompetent arbetskraft som är med och driver det ständiga förändrings- och förbättringsarbete som krävs av ett konkurrenskraftigt företag.”