Klart med projektledare för Kompetenslyft Kalmar län

Henrik Jardbring, projektledare Kompetenslyft Kalmar län.

Vem är du och vad jobbar du med?

– Jag heter Henrik Jardbring och jobbar som projektledare för Kompetenslyft Kalmar län med ett unikt erbjudande till länets företag inom industrin.

Vad är det här för ett projekt?

– Kompetenslyft Kalmar län fick i december beviljat 7,8 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet. Projektet har nu startat och är inriktat mot företag och anställda inom industri och industrinära verksamhet i Kalmar län. I länet finns totalt 1538 företag inom tillverkningsindustrin. Industrin har påverkats negativt av covid-19, bland annat genom beroendet av internationell handel.

Vad går det ut på och vilka kan ta del av det?

– Genom Kompetenslyft Kalmar län ska anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling, så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter covid-19. Projektet ska tillsammans med företagen identifiera vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i respektive företag.

Projektet omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik, IUC Kalmar län och med stöd av Region Kalmar län, som går in med 2,9 miljoner kronor i medfinansiering. Projektet sträcker sig fram till februari 2023.

Hur får man tag på dig?

– Är ni som företag intresserade? Tveka inte att kontakta mig på: henrik.jardbring@oskarshamn.se eller via 0491-76 42 92.