Läget på arbetsmarknaden just nu

Porträttbild av Mats Johansson

Oskarshamns näringsliv utgör den starkaste jobbmotorn i Kalmar län och i ett normalläge har Oskarshamn fler jobbtillfällen än den tillgängliga arbetskraftsresursen i Oskarshamn. Detta är i ett nationellt perspektiv unikt, varför Oskarshamns näringsliv är i behov av en av Sveriges andelsmässiga största arbetsinpendlingar. Varje dag pendlar det in cirka 3 500 personer för att med sin kompetens stärka Oskarshamns redan starka näringsliv.

– I grunden tror jag att det här är en av de starkaste tillväxtförutsättningarna det vill säga ett starkt diversifierat näringsliv som skapar jobbmöjligheter åt kommunens medborgare och potentiella framtida nya kommunmedborgare, säger Mats Johansson förvaltningschef Tillväxt- och näringslivskontoret.

Men som vi alla vet, så befinner vi oss inte i ett normalläge sedan coronapandemins utbrott i slutet av mars 2020. I mars var Oskarshamns kommun inte drabbat av några covid-19-fall, men ändå bröt den stora oron ut från en dag till en annan och vi minns hamstringen av förnödenheter och inte minst toalettpapper som satte hela samhället och näringslivet i ett omedelbart vänteläge och krissituation.

Vad har den globala coronapandemin gjort med det lokala näringslivet och arbetsmarknaden?

År 2019 var det högkonjunktur och Oskarshamn hade en rekordlåg arbetslöshet, långt under länets och rikets genomsnitt för den totala arbetslösheten. Oskarshamn har nu länets största andelsmässiga ökning drygt 30 procent sedan slutet av mars 2020 och har därmed en total arbetslöshet på 8,5 procent (cirka 1 100 personer) vilket är detsamma som länets snitt, fast ändå under rikets snitt på 9,2 procent.

Det var timanställda och anställda inom handel, hotell, restauranger och besöksnäring som drabbades först i coronapandemin. Bemanningsbranschen kände också snabbt av uteblivna bemanningsuppdrag. Inom Oskarshamns starka tillverkningsindustri har vi sett många permitteringar, vilket så klart skapar bra förutsättningar i ett utsatt läge för att möta en konjunkturuppgång och ökade orderförfrågningar. Då finns den utbildade kompetenta personalresursen där direkt på plats och i produktion.

Det är främst ungdomarna som har stått för den största arbetslöshetsökningen, vilket har sin förklaring i permitteringarna inom tillverkningsindustrin. Bedömningen är att det är drygt 400 säsongsjobb i Oskarshamn som i år inte har kommit till stånd, vilket direkt har påverkat de unga arbetslösa. Förhoppningar finns om att arbetslösheten kommer att minska i takt med att högskolorna och andra utbildningar startar igång för höstterminen.

– Vi har via kommunens näringslivsarbete fått signaler att uppstarten av hösten ser bra ut hos ganska så många lokala företag, men där osäkerheten så klart är stor kopplat till den pågående globala pandemin, säger Mats Johansson.

Tillväxt- och näringslivskontorets utbildningsverksamhet genom Nova planerar i närtid att ansöka om ett länsövergripande ESF-projekt, med inriktning på kompetensutvecklingsinsatser för drabbade medarbetare och företag i coronatid.

– Vi planerar för en ansökan där Oskarshamns kommun genom Nova tar ansvaret för kompetens- och utbildningsinsatser främst inom tillverkningsindustrin i Kalmar län, där vi ansöker om insatser för cirka 12 miljoner kronor, berättar rektor Bengt Karlsson Moberg på Nova.

Sedan tidigare har Oskarshamns kommun tillsammans med kommunerna Mönsterås och Högsby fått ESF-beslut om externfinansierade medel på 13 miljoner, för att under år 2021 och 2022 arbeta med de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi kommer ha ett nära samarbete mellan Arbetsmarknadsenheterna, skolan – SFI, kommunernas Ekonomiska Biståndsenheter och Arbetsförmedlingen.

Med alla osäkerhetsfaktorer som idag råder på arbetsmarknaden, finns det vid pandemi- och konjunkturförbättringar goda förutsättningar för att Oskarshamns kommun och näringslivet åter kommer ha en av de bästa arbetsmarknadsutvecklingarna i Kalmar län. Det är faktiskt så det har sett ut de senaste trettio åren och där Oskarshamns näringsliv snabbast har återhämtat sig vid varje kris och vid konjunktursvackorna år 1991, år 2008 och förhoppningsvis nu också år 2020/2021. Men det återstår att se och vi har beredskap.