Oskarshamn är på väg

Henrik Andersson utvecklingschef

Infrastrukturfrågorna är alltid lika aktuella och viktiga för näringsliv, medborgare och besökare. Vi har ett komplext system när det gäller planering, investering och upprustning av våra vägar och järnvägar och kommunen har olika roller att hantera. Eftersom det ofta är långa planeringshorisonter kan det ibland uppfattas som att kommunen är inaktiv och att det händer ”för lite”. Därför behöver vi, det är vår skyldighet, informera bättre om vad som är på gång och vilka frågor som är aktuella.

I enkäten för företagsklimatet hamnar infrastrukturfrågorna lågt. Denna gång sämst i landet. Jag tror inte vi är sämst men det finns utmaningar med vår geografiska plats och de senaste årens avsaknad av större infrastruktursatsningar i vår del av Sverige. Jag tror ändå att Oskarshamn är på väg.

Goda nyheter

Vägplanen för att bygga om E22 till 1 + 2 väg med mittseparering och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är beslutad och klar. Arbetet som kommer påbörjas under 2021 innebär snabbare och säkrare väg till Västervik och norrut. Viktigt för både gods och arbetspendling.

Chans att påverka

Nu börjar prioriteringsarbetet för nästa regionala och nationella transportplan. Vilka objekt hamnar i listan över prioriterade investeringar i planen som ska sträcka sig 2023-2034? Här har vi några intressanta Oskarshamnprojekt under uppsegling som vi jobbat med. Ombyggande av riksväg 37/47 mellan Århult och Bockara till mittseparerad 100-väg är mitt stalltips. Även en ny station för BRT (Bus Rapid Transit) ligger i det regionala perspektivet och blir en viktig del i att snabbt ta sig vidare ut i Sverige och Europa eller hellre, att snabbt komma till Oskarshamn!

Fler större utredningar är även igångsatta där kommunen finansierar och är aktiva. En framtida ny anslutning av riksväg 37/47 till det planerade nya stora industriområdet vid E22:ans södra infart och även den norra infarten vid Glabo-Saltvik är under uppseglande.

Min ambition är att ge löpande information, men jag vill också får inspel och frågor från er mitt i näringslivet om vad vi som kommun bör agera utifrån. Välkomna att höra av er till mig!

Henrik Andersson, utvecklingschef

Kontakta oss

Henrik Andersson
Utvecklingschef
Tfn: 0491-88 000