Plåtson - ödmjuka fixare

Plåtson 3d-scanning

”Vi är mer än bara plåt” 

”Det hörs väl på namnet vad de sysslar med? Gör ni mer än byggnadsplåt?” Gänget på Plåtson resonerar kring hur deras varumärke är starkt, men att det inte riktigt beskriver hela företaget. Nästa år fyller företaget 40 år.

Det hela började 1982 med att plåtslagaren Bill Sturesson startade företaget tillsammans med Lasse Linderson och Ulf Rosengren. Av grundarna är Bill den som finns kvar, även om han numera har klivit av vd-rollen och lämnat över rodret till Johan Rosengren sedan en tid tillbaka. I dag har Plåtson 68 personer anställda.

Företaget omfattar flera olika verksamheter och gör ”allt inom plåt, smide, portar och industri”. De beskriver sig som fixare och problemlösare och berättar om hur de ofta får frågor av vitt skilda slag och att de oftast kan hjälpa till. Huvudmarknaden är i Oskarshamn och Västervik och man gör en del jobb i Kalmar.

Plåtson har gått från att vara ett traditionellt plåtslageri till att vara en innovativ leverantör som kan föreslå, skapa och leverera smarta lösningar för olika kunder och olika behov. Det var på så sätt som industriservice kom till. Projekten varierar och platschefen Pär Henriksson, trycker på vikten av att vara ödmjuk och att hålla en hög servicegrad. 

Vid rekrytering har Plåtson alltid värderat inställning vid sidan av erfarenhet. Certifieringar och behörigheter kan man alltid komplettera, men för flera av verksamheterna är det avgörande att medarbetarna är självgående och har social kompetens. Bland personalen återfinns flera tidigare praktikanter från Oscarsgymnasiet och Etec och det samarbetet, precis som möjligheten att ta emot personer i arbetsmarknadsinsatser, har varit viktigt för företagets kompetensförsörjning. Precis som många andra upplever de att det ibland kan vara svårt att få tag i kompetens. 

Långa relationer bygger förtroende 

En av Plåtsons kunder är Scania. Bill Sturesson minns att ett av deras första uppdrag hos dem någon gång på 90-talet bestod i att rengöra fläktar i Karossverkstaden på söndagarna. Över tid har de haft flera olika uppdrag och relationen har utvecklats sedan dess. År 2000 fick Plåtson i uppdrag att reparera transportstativ åt Scania och några år senare fick man även till uppgift att kontrollera stativen. I just det här fallet hade Plåtson en förståelse och erfarenhet in-house som har bidragit till uppdraget eftersom Pär Henriksson tidigare hade arbetat med just den processen som anställd på Scania och länge velat förbättra den. Nu kunde de föreslå en förbättrad process och erbjuda en mer kvalitativ tjänst. 

Lösningen implementerades för ungefär två och ett halvt år sedan. Genom att vara proaktiva erbjöds kunden något som de inte visste att de behövde. Nu är det är färdigt och rullar på. Här kan du se en film om hur det går till.

Genom att automatisera kontrollen med hjälp av en robotstyrd 3D-scanner kan man nu följa förloppet visuellt och helt transparent 24/7. En av målsättningarna med att införa den här helautomatiska mätstationen var att öka kvaliteten på mätningen.

Tillsammans med teknikleverantörer utvecklade man den första installationen av sitt slag i Sverige. Lösningen är ny och innovativ och helt plötsligt befann vi oss i framkant och var först, berättar Pär Henriksson. 

Genom industriservice hoppas man nu på fler uppdrag tillsammans med kunder som ser ett behov av att utveckla sig.

Redo för framtiden 

Plåtson är ett företag i ständig förändring. De uttrycker en tacksamhet över att befinna sig i Oskarshamn som är en stark industristad. Genom de stora företag som finns här utmanas vi att leverera tekniska och smarta lösningar som håller hög kvalitet. I takt med den omställning som pågår och kanske även nya affärsmodeller skulle nya uppdrag kunna uppstå och då vill Plåtson vara redo. 

  • Just nu pågår en jätteförändring i och med att planeringen för flytt till en fastighet på Gjutaregatan är i full gång. Äntligen kommer man att kunna samla all verksamhet under ett och samma tak. I dag har företaget vuxit ur båda sina befintliga lokaler, vilket innebär en begränsning i vilka uppdrag som de kan ta på sig och man ser också givna synergieffekter. Flytten är planerad att ske till sommaren 2022. Än så länge är det oklart vad deras nuvarande lokaler ska användas till och Bill Sturesson öppnar upp möjligheten för den som är intresserad av att ta över dem. 
  • Företaget har precis investerat i en vattenskärare som förutom i plåt även kan skära i till exempel plast och glas. Tanken är att den egna verksamheten ska bli ännu mer oberoende, men också för att kunna erbjuda kunder ännu fler lösningar och produkter. Utrustningen och systemet håller nu på att installeras i den nya fastigheten. 
  • Plåtson erbjuder en mängd olika industriportar och erbjuder installation, reparation och service utöver att man säljer industriportar. De säljer även garageportar och i dagarna har man precis sjösatt en webbshop

Plåtsons Dream Team 

  • Johan Rosengren har arbetat i företaget sedan 1994 och fick år 2009 till uppgift att starta upp en verksamhet i Västervik. I dag arbetar elva personer där. Sedan 2012 är han delägare och sedan en tid tillbaka är han också vd för bolaget. 
  • Markus Hellens, tusenkonstnär som i dag är produktionschef för plåt, smide och portar, anställdes 1994 direkt från industriprogrammet och började bland annat med svetsning. Efter att ha provat på flera områden och vidareutbildning inom bland annat CAD så fungerar han i dag som den som brinner för och driver företagets digitala utveckling. 
  • Pär Henriksson som är platschef för industriservice, har ett förflutet från Scania där han arbetat i nästan 20 år. När han började på Plåtson hade han med sig en vision om att automatisera en process för stativkontroll som han arbetat med på Scania. I dag levererar Plåtson tjänsten till Scania. 
  • Erik Hjelm är platschef för plåt, smide, industri och svets blev ännu en lyckad rekrytering. Erik är delägare sedan 2012. 
  • Camilla Ekström har arbetat med företagets ekonomi och administration i cirka 20 år och är en nyckelperson för företaget.