Roliga besked i tuffa tider

Rolf Persson

Vi är många som sliter i dessa tider för att få verksamheten att fungera. Mycket handlar om att lösa problem från dag till annan. Det här är ju absolut nödvändigt och många gånger en ren överlevnadsfråga. Samtidigt är det viktigt att fortsätta ha blicken mot framtiden. Därför är det roligt att vi under de senaste två veckorna har fått tre positiva besked som syftar till en fortsatt positiv utveckling.

Ett samarbetsprojekt mellan KTH, Luleå universitet och Uppsala universitet har beviljats 50 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning. Projektet syftar till att förbereda för att inom tio år bygga och driva en forskningsreaktor av generation 4.

Tekniken som ska utvecklas bygger på en blykyld reaktor. Vi har ifrån Oskarshamns kommun under hela tiden varit i kontakt med projektet och bland annat skickat stödbrev för ansökan. Att projektet satt som mål att forskningsreaktorn ska placeras i Oskarshamn är väldigt roligt, men också naturligt. Den nya tekniken bygger på att reaktorn drivs med använt kärnbränsle. Närheten till Clab är därför en fördel.

Vi har också anlitat SKB:s förre VD, Claes Thegerström, i ett arbete som syftar till att etablera Oskarshamn som ett kärntekniskt centrum, såväl nationellt som internationellt. Även det här är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang och tålamod.

Sanering av gamla kopparverkstaden

Naturvårdverket har beviljat ett bidrag på 5,2 miljoner kronor till en förstudie/projektering för sanering av före detta kopparverkstomten, Verkstaden 18. Marken är mycket förorenad och sätter begränsningar för verksamheten i området. I och med att Naturvårdsverket beviljat pengar för en förstudie/projektering så har vi goda förhoppningar om att så småningom få en ansökan om sanering beviljad. Projektet är kostnadsberäknat till ca 150 miljoner kronor.

12 miljoner till etablering

Oskarshamns kommun har tillsammans med Högsby och Mönsterås beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF Småland och öarna. Vår kommun är projektägare till Etableringstriss OHM – projektet som ska ta fram metoder för kompetensutveckling för nyanlända kvinnor och män som står allra längst från arbetsmarknaden. Etableringstriss OHM startar 31 augusti 2020 och kommer att pågå till årsskiftet 2022/2023. Etableringstriss OHM kommer att samverka nära med arbetsgivare och arbetsplatser inom kommun, region och privata näringslivet för att ge rätt stöd och metoder för praktik och handledning, bistå med kompletterande kommunikation till arbetsmoment och instruktioner.

Till sist vill jag önska er alla en bra sommar!

Och: håll i – håll ut – håll avstånd och håll kontakt.