”Ryktet nådde oss om en batterifabrik”

Johanna Wihl utanför Northvolt.

Under ett par dagar samlades medlemskommunerna i Svenska Industrikommuner i ett vintrigt och kallt Skellefteå för en nätverksträff. I fokus var förstås det enorma arbete som föregått och som pågår för fullt i en kommun av Skellefteås storlek.

”Det är lite ”osannolikt” det som händer” säger Bengt Ivansson, tidigare näringslivschef i Skellefteå kommun och den som höll ihop kommunens arbete med den stora etableringen av Northvolt.

När vi hade landat så åkte vi direkt ut till platsen där den historiskt stora etableringen äger rum. Det blir tydligt för oss när vi lyssnar till Bengt att det som pågår i väldigt hög grad påverkar hela samhällsplaneringen. Han pekar på skogsområden och pekar ut var nya tågstationer kommer att ligga, nya planerade vägar och ett antal bostadsbyggnadsprojekt som pågår. Det är svårt, ja snudd på obegripligt, att se framför sig hur Skellefteå kommer att se ut om inte alltför många år. Men det går fort nu. Mycket fort. Samhällsomvandlingen sker parallellt med att Northvolts verksamhet kommer på plats.

Intresset från andra aktörer från hela världen har inte låtit vänta på sig. Bengt pekar på ett område på andra sidan och berättar att där bygger det koreanska företaget Dongjin Sweden upp en fabrik för att tillverka ett aktivt material som behövs i Northvolts batterier. De investerar ungefär 5 miljarder kronor och förväntas skapa ungefär 100 nya arbetstillfällen.

Från början sade Northvolt att taket var att anställa upp till 3000 personer. Nu är det golvet och det minsta antalet som man räknar med behövs. Fabriken är nu dubbelt så stor som tanken var från början. Tack vare nytt teknikgenombrott inom återvinning av batterimetaller så investeras dessutom miljarder i återvinningsanläggningen Revolt, som ser ut att bli fem gånger så stor som det var tänkt från början och siktar på att bli Europas största anläggning för återvinning av batterier.

Hur började det? 

Efter att ha lyssnat till både Bengt Ivansson och kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, så framgår det tydligt att det ligger ett stort mod och väldigt mycket arbete bakom de satsningar som görs och den framgång som de nu skördar. Båda är väldigt ödmjuka och tydliga med att förklara att det som sker inte började i och med Northvolts förfrågan, utan långt tidigare.

Det började redan år 2013 då kommunen arbetade fram en tillväxtstrategi och satte målet att växa till 80 000 invånare år 2030. De var då 72 000 personer och minskade med ungefär 20-30 personer varje år. När Bengt fick jobbet som näringslivschef fick han i uppdrag att sälja kommunen och ett starkt mandat.

Fokus låg på tre områden: 

 1. Start. Genom att satsa ytterligare på UF (Ung Företagsamhet) har kommunen ökat från dåvarande 17 % av ungdomarna i skolan som startar UF-företag till att i dag nå 50 %. Även fokus på att hitta en röd tråd i stödsystemet, erbjuda sommarjobb och ett antal satsningar med fokus på ungdomar.
 2. Service. Bidrar till tillväxt i befintliga bolag. Alla medarbetare på kommunen som har kontakt med näringslivet utbildas en gång om året i hur det är att vara företagare tillsammans med insatser som bidrog till en ökad service och tillgänglighet.
 3. Etableringar. Fokus sattes på att sälja det som man redan har i sitt dna, vilket är metaller, trä och tillgång till el genom Skelleftekraft.

Skellefteås framgångsfaktorer 

 • En stark tillit till alla som jobbar. 
 • Stolthet och samling kring platsvarumärket. 
 • Arbeta tillsammans med aktörer som till exempel hockeylaget och tidningen för att bygga ”det nya Skellefteå”.

Varför Skellefteå? 

Etableringsprocessen för Northvolt gick snabbt. Tack vare att kommunen arbetat med tillväxtfokus sedan 2013 lyckades de hålla det tempo som krävdes. Till historien hör att de faktiskt fick höra talas om förfrågan av en slump. Skellefteå kommun började arbeta med förfrågan i mars-april 2017 och den 19 oktober samma år offentliggjordes valet av plats till Skellefteå. Urvalsprocessen gick från ett 40-tal platser till tio som sedan skulle bli fem innan slutgiltig destination skulle väljas. I slutet av processen valde Northvolt att gå vidare med två alternativa platser, varav Skellefteå var den ena och Västerås den andra.

Bengt Ivansson beskriver det som en tid av frustration och spekulation som präglades av ovisshet. De lade ner stor möda på att ta emot företaget på ett storslaget sätt och försökte att ”tänka utanför boxen”. Han delar med sig av flera detaljer kring hur de gick till väga. När de besvarade etableringsförfrågan så lade man också till och besvarade ytterligare fem frågor som de själva tyckte var relevanta. 

Sedan valet föll på Skellefteå har det gått snabbt. Stort fokus från kommunen är att lyckas få arbetskraften att bosätta sig i Skellefteå för att undvika fenomenet ”fly-in-fly-out”. Skellefteå har sökt upp platser i världen där motsvarande satsningar har gjorts och där fick man rådet ”Bygg, bygg, bygg!” En medveten hållning från kommunen är ”att göra livet så gott som möjligt” för företagen som etablerar sig. Genom inställningen att ”vi sitter i samma båt” så växer vi tillsammans, berättar Bengt Ivansson.

Skellefteås starka kompetens inom metall och starka aktörer som Boliden spelade stor roll. Likaså tillgången till kraftförsörjning.

Nya utmaningar 

 • Bra och överkomliga bostäder 
 • Byggklara tomter för bostäder och verksamheter 
 • Personal till 10 000 nya arbetsplatser 
 • Skolor 
 • Hotell, nöjen, restauranger 
 • Minst ett flygbolag till 

Inte bara industri 

Sedan en månad tillbaka står The Wood Hotel, en av världens högsta träbyggnader, färdigt i centrala Skellefteå. Den 20 våningar höga byggnaden väver samman stadens långa tradition inom träbyggande med den senaste ingenjörskonsten, vilket också gjort huset till en förebild inom hållbar design och konstruktion. Byggnaden rymmer 205 hotellrum, caféer och restauranger, en skybar och en spaanläggning på översta våningen med panoramautsikt över Skellefteå.

Huset innehåller också kongresslokaler för upp till 1200 personer och Sara kulturhus med Västerbottensteatern, Skellefteå stadsbibliotek, Museum Anna Nordlander och Skellefteå Konsthall.

Vi fick förmånen att komma in i den stora konsert- och kongresslokalen där förberedelser inför helgens konserter med två olika världsstjärnor, Sissel Kyrkjebø och Zara Larsson, var i full gång. Satsningen har gett Skellefteå nya möjligheter att bygga attraktionskraft. Kommunalrådet Lorents Burman berättar att valet att satsa och investera för att ”täppa till” befolkningsminskningen. Under 20 års tid så hade man tappat 4500 personer och satsningar som till exempel den på kulturhuset bidrog till att vi lyckades få hem Northvolt-etableringen. Skellefteå tror att de kommer att ha ökat med 25000 invånare om tio år.