Tillsammans för ett gott företagsklimat

Kommunalråden Andreas Erlandsson och Ingela Ottosson.

Vi var nog många som blev besvikna över den senaste rankingen av företagsklimat från Svenskt Näringsliv. Oskarshamns kommun tappade flera placeringar och det är inte ett resultat vi kan vara nöjda med.

Vi har ett otroligt starkt och kompetent näringsliv, men vi kan inte vila i det. Nu måste vi ta till oss av det behov av förändring och förbättring som enkätresultatet ändå är en signal om, och se hur vi kan jobba för att bli ännu bättre på att möta det, och fortsätta vara starka även in i framtiden.

Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), svaren i en enkätundersökning och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen. 91 företagare svarade på undersökningen.

I årets enkätsvar ser vi att vi har gjort vissa saker rätt, men det blir också tydligt var vi behöver lägga vårt fokus framåt. Det kommer att krävas samverkan, lyhördhet och gemensamma krafttag och förmågan att tänka annorlunda.

För oss politiker är företagsklimatet en prioriterad fråga – nationellt är det fyra av fem arbetstillfällen som skapas i små och medelstora företag och det är en av anledningarna till att ett bra företagsklimat är så viktigt för kommunen.

Infrastruktur en prioriterad fråga

I många år nu har vi hamnat i botten bland Sveriges 290 kommuner när det kommer till uppfattningen om vår infrastruktur. Vi förstår att en god infrastruktur är något som är viktigt för våra företag eftersom det påverkar både leveranser och tillgång till kunder och personal.

Vi jobbar ständigt med frågan och är en kommun som både har och kommer att satsa och investera på nya vägsträckningar, påfarter, anpassningar av vägsträckor och säkerhet längs våra större vägar.

Jobbet leds från vår sida av vår utvecklingschef Henrik Andersson. I det här nyhetsbrevet berättar han mer om vad som är på gång. Missa inte heller inbjudan till ett dialogmöte den 6 november där vi pratar om infrastruktur på nationell, regional och lokal nivå. Vi har bjudit hit riksdags- och regionpolitiker som berättar för oss om nuläget och vad som är planerat och för att vi ska få lyfta vårt näringslivs behov.

Förändring inifrån

Resultatet i årets enkät visar att företagare önskar en bättre dialog och mer information. Här planerar vi att initiera ett internt arbete för att hela den kommunala organisationen, politiker och tjänstepersoner, ska förstå och ta hänsyn till företagens förutsättningar och behov.

Årets undersökning gjordes innan coronakrisen bröt ut, men pandemin har inneburit stora prövningar för näringslivet och många fick ställa om från en dag till en annan – så även vi politiker som har gjort vad vi kunnat för att stötta det lokala näringslivet. Nu är det viktigt för oss att tillsammans förstå de nya förutsättningarna och kunna möta både gamla och nya behov.

Oskarshamns kommun ska, kan och vill arbeta tillsammans med företag och andra organisationer för att det ska finnas ett starkt näringsliv och ett fortsatt bra klimat för att starta, driva och utveckla företag även i fortsättningen.

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande
Ingela Ottosson, kommunstyrelsens förste vice ordförande