Social- och familjefrågor

Någon gång i livet kan alla vara i en situation där man behöver stöd och hjälp från någon utomstående. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan vara ett sådant stöd. Här kan du läsa om olika typer av stöd som socialtjänsten erbjuder.

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv. Var tionde person här i landet har "problem" med alkohol eller droger.

Riskbruk, missbruk och beroende kan man antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner, eller få stöd i genom olika insatser.

Tillsammans med dig försöker vi hitta det stöd som du och/eller din familj behöver.

Under september–oktober genomför Individ- och familjeomsorgen en brukarundersökning. Resultatet av den brukarundersökningen kommer i januari att finnas publicerad på sidan om Brukarundersökning.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontorstid

Mottagningssekreterarna

Telefonnummer: 0491-76 47 74 eller 0491-76 47 65

Faxnummer: 0491-841 17

Kommunens Servicecenter

Telefonnummer: 0491-880 00

Kvällar, nätter och helger

Sydostjouren

Telefonnummer: 020-45 39 00

Kontakta oss

Anmäla att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna eller gör en orosanmälan på blankett.

Telefonnummer: 0491-76 47 74 eller 0491-76 47 65

Faxnummer: 0491-841  17

Viktigt, vid anmälan via e-post skriv Anmälan i ämnesrubriken.

 

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag 08.30–17.30
Tisdag–torsdag 08.30–16.00
Fredag 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:
Måndag och onsdag–fredag: 08.30–09.30
Tisdag: 08.30–09.15

Receptionens öppettider är:
Måndag: 08.30–11.00 och 13.00–17.30
Tisdag: 08.30–09.15 och 13.00–14.30
Onsdag–fredag: 08.30–11.00 och 13.00–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR

Fakturaadress till individ- och familjeomsorgen

OBS! vårdfakturor och de flesta rekvisitionsfakturor (sekretessfakturor) ska alltid ha besöksadressen som fakturaadress.

Barn och familj: Hantverksgatan 64, 572 57 Oskarshamn

Vuxen: Hantverksgatan 70, 572 57 Oskarshamn

Familjerätten: Hantverksgatan 66, 572 57 Oskarshamn

Övriga fakturor ska skickas som e-fakturor