Lämna sidan nu

Akut hjälp

Akut nödsituation, ring 112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. På SOS Alarms webbplats kan du läsa mer om 112.

Akut behov av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Är du boende i Oskarshamn eller Högsby kommun och är i behov av snabbt bemötande inom BUP kontaktar du BUP i Kalmar 0480-816 94.

BUP i Kalmar län har akut verksamhet på öppenvårdsmottagningarna i Kalmar och Västervik.

Se vidare information via 1177

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) kan barn och ungdomar upp till 18 års ålder och deras föräldrar komma. BUP arbetar med medelsvår till svår psykisk ohälsa.

Boka tid till digital mottagning för dig mellan 18-25 år

På 1177 kan ungdomar mellan 18-25 år boka tid till en digital mottagning. Här kan man få råd, samtalsstöd och psykologisk behandling via video.

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Information vid olyckor och kriser – 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Mer information finns på SOS Alarms webbplats.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. 

Kommunens krisberedskap (POSOM)

Kommunen samordnar samhällets krisstöd vid händelser med många drabbade. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Psykisk hälsa under kristider – Region Kalmar

Psykisk hälsa under kristider

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid – Uppdrag Psykisk Hälsa

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan SKR och regeringen för att stärka den psykiska hälsan.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Den psykiatriska akutmottagningen i Västervik har telefon 0490-864 73.

Polisens telefonnummer, ring 114 14

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man +46 77 114 14 00.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Självmordslinjen 901 01

Självmordslinjen är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje och ska bemannas av cirka 160 volontärer. Numret till Självmordslinjen, 901 01, ska gå att ringa dygnet runt alla dagar i veckan. Suicidprevention.

Socialjour kvällar, nätter och helger ring Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Du når Sydostjouren kvällar, nätter och helger via 020-45 39 00.  Sydostjouren hanterar barn som far illa, våld inom familjen samt akut behov av vård för personer med skadligt bruk och beroende.

Råd och stöd på chatt och telefon, 1177

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Ungdomsmottagning – UMO

UMO är din ungdomsmottagning på nätet. Här kan du som är mellan 13 och 25 år ställa personliga frågor om sex, hälsa och relationer. Fråga UMO öppnar klockan 14.00 varje dag. Det är för att kunna hålla öppet på eftermiddagen och kvällen då många vill ställa sin fråga. De kan ta emot ett visst antal frågor per dygn och när de har nått det antalet stänger de. Då är du välkommen tillbaka nästa dag istället.

Kontakt
Socialförvaltningen
Telefon: 0491-880 00

Se hemsidan Akut hjälp för respektives kontaktuppgifter.