Barn och ungas psykiska hälsa

Livet kan ibland kännas tufft och jobbigt. Ibland finns känslan kvar länge. Allt fungerar inte riktigt som man vill. Man längtar efter en lösning så man kan komma på spår igen – känna sig glad och trivas.

Olika behov – det här kan vi hjälpa dig med

Här har vi samlat information om några av de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd.

Kontakta oss
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Socialförvaltningen
Tfn: 0491-880 00

Se hemsidan Akut hjälp för respektives kontaktuppgifter.