Barn- och familjesektionen

I Oskarshamns kommun finns möjlighet att få samtalsstöd och rådgivning genom socialtjänstens Råd- och stödenhet. Kontakten är kostnadsfri, du kan vara anonym och tystnadsplikt gäller.

Samtalsstöd och rådgivningen är för familjer, barn och ungdomar som är i behov av att prata med en utomstående. Samtalen kan handla om relationer i familjen och med andra, vuxna och barns mående, föräldraskap, kriser samt annat som är viktigt för dig. Samtalen kan ske individuellt, med familjen, i par och med ditt nätverk (släkt, vänner, myndighetspersoner).

På Familjecenter finns socialtjänstens Råd- och stödenhet för barn och familj. Här kan du få kontakt med familjebehandlare, familjerätt och fältsekreterare. Vi håller i barn- och ungdomsgrupper så som t ex ART. Vi kan också skapa grupper utifrån andra uppkomna behov hos barn och ungdomar.

Tillsammans med dig

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stödet som du och din familj behöver för att gå vidare. Läs mer om de insatser som finns: Insatser för barn, unga och familj.

 

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08:30–17:30

tisdag - torsdag: klockan 08:30-16:00

fredag: klockan 08:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Familjebehandling
Samordnare
Tfn: 0491-76 46 58
RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för VUXNA:

Telefontid:

måndag och onsdag - fredag: klockan 08:30-09:30
tisdag: klockan 08:30-09:15

Receptionens öppettider är:

måndag: klockan 08:30–11:00 och 13:00-17:30
tisdag: klockan 08:30-09:15 och 13:00-14:30
onsdag-fredag: klockan 08:30-11:00 och 13:00-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR