Familjecentralen

Familjens växtkraft - Vårt mål

Familjecentralen är en träffpunkt där barn och föräldrar står i centrum. Målsättningen är att:

  • Erbjuda familjer med barn 0-6 år en heltäckande service inom hälsovård och via sociala insatser.
  • Att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

På Familjecentralen erbjuds stöd och hjälp till barnfamiljer i livets olika perioder. I samma byggnad arbetar:

  • Barnmorskor
  • Sjuksköterskor
  • Förskollärare
  • Kurator

All personal har tystnadsplikt.

På Familjecentralen finns: