Familjerätt

Familjerätten lämnar information, råd och stöd i frågor som rör familjen.

Familjerätten i Oskarhamn är också till för dig som bor i Hultsfred eller Högsby kommun

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Rådgivning och besök är gratis.
  • Vi registrerar inte samarbetssamtal och rådgivningssamtal.

Faderskap och föräldraskap

Samarbetssamtal

Föräldrar som separerat och har svårt att komma överens om sitt barns vårdnad, boende eller umgänge, eller generellt har svårt att samarbeta erbjuds samarbetssamtal. Om en tvist mellan föräldrar är mycket svår riskerar den att avgöras i tingsrätten. Då utreder familjerätten frågan eller erbjuder föräldrarna annat stöd för att lösa situationen på det sätt som är bäst för barnen.

Vårdnad, boende och umgängesutredning

Avtal om vårdnad

Adoption

Övrig familjerätt

  • Yttranden i namnärenden

Familjerätten hittar du på Råd- och stödenheten där du kan ta del av de serviceinsatser som erbjuds utan registrering hos socialtjänsten.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.