Separation/ skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Mer information om skilsmässa finns på Sveriges domstolars webbplats.

 

Kontakt
Familjerätten, reception
Telefon: 0491-76 47 60
Postadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Familjerätten finns på två besöksadresser:

Faderskap för sambos/ gifta, besöksadress: Lamellvägen 5

Övriga faderskap och familjerätt, besöksadress: Hantverksgatan 66