Fältarna

Vad gör fältarna?

Att fälta innebär att vistas på platser där ungdomar är:

  • på skolor
  • på stan
  • på fritidsgårdar
  • på olika ungdomsarrangemang
  • på nattvandringar/Föreningssteget

Information till föräldrar

Fältarna informerar på föräldramöten. Där ges information om aktuellt ungdomsläge, drogvaneundersökningar och ART (Aggression Replacement Training). Vi samarbetar med:

  • Skolorna
  • Fritidsgårdar
  • Polisen
  • BRÅ
  • Föreningssteget

Drogvaneundersökningar

Oskarshamns kommun genomför drogvaneundersökningar i samarbete med CAN. Fältarna samarbetar också med Mönsterås och Vimmerby kommuner, där vi genomför undersökningar vartannat år i årskurs 8. Syftet är att kartlägga ungdomars användnig av alkohol, narkotika och tobak.