ART - Aggresion Replacement Training

ART

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Insatsen utvecklades av amerikanska psykologer under 1980-talet och introducerades i Sverige under slutet av 1990-talet. Mer information på Socialstyrelsen:s sida.

Målgrupp

Ungdomar 12–20 år med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande.

Syfte

Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

Råd- och stödenheten kan erbjuda elever ART träning

Hör av er till våra fältsekreterare om ni har några funderingar.

ART-Aggression Replacement Training

Social färdighetsträning- genom och inlärning av färdigheter får eleverna själva lära sig en social färdighet per tillfälle. Detta sker genom ett kort och uppstyrt rollspel.

Genom hemuppgifter tränas sedan färdigheten i verkliga livet.

Exempel på sociala färdigheter är: lyssna, be om hjälp, be om ursäkt, ge och ta emot komplimang, följa instruktioner, samtal etc.

Känslokontrollträning- genom korta uppstyrda rollspel lär sig eleverna att hantera svåra situationer, kontrollera sin ilska och förstå andras känslor. I känslokontrollträningen lär man sig hantera stor besvikelse, ilska och ledsenhet. Eleven lär sig känna igen sina egna signaler.

Moralträning- genom diskussion kring olika problemsituationer där moral är huvudingrediensen lär sig eleverna att ta ställning och resonera. Här får ungdomen ta ställning till sina åsikter och uttrycka sina tankar och ord. Ämnen som kan diskuteras är: Alkohol, narkotika och tobak, vänskap, livsstil mm.

Vi arbetar utifrån S-B-K som står för Startsignal: Vad är det som gör mig arg. Beteende: Hur reagerar jag. Konsekvens: Vad blir det för följder.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08:30–17:30

tisdag - torsdag: klockan 08:30-16:00

fredag: klockan 08:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.