Familjestöd

Samtalsinsats - enskilt samtalsstöd, kvalificerat nätverksarbete

Familjer som har bekymmer med barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år.

  • kommunikation
  • relationer
  • konflikter
  • struktur och rutiner
  • föräldrar som inte tror på sig själva
  • ensamhet
  • olika synsätt på uppfostran hos föräldrarna
  • beskymmer med skolgån

Beskrivning av insatsen

Vi utgår från ett systemteoretiskt arbetssätt - "männinskan i sitt sammanhang". Inriktningen är att stödja familjen att hitta egna lösningar på sina bekymmer. Möten utifrån olika konstellationer.

Målet är att familjen stärks i att använda sina egna resurser för att lösa eventuella beskymmer i framtiden. Ökad förståelse och därmed ett förbättrat samspel mellan förälder - barn.

För mer information kontakta Råd- och stödenheten.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag 08.30–17.30
Tisdag–torsdag 08.30–16.00
Fredag 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.