Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Vår ambition är att tillsammans med dig hitta vägar och redskap för dig och dina anhöriga att hantera er situation.

1. Rådgivning och behandling

Du kan vända dig till Missbruk och Beroende-enheten för att få hjälp. Även anhöriga kan vända sig hit.

Du träffar en socionom, som tillsammans med dig går igenom din aktuella situation och behov. Därefter gör ni en överenskommelse hur fortsättningen blir. Hjälpen är kostnadsfri och personalen har givetvis tystnadsplikt (sekretess).

Anhörigstöd kan du få både som serviceinsats och biståndsbedömd insats. Övriga insatser får med sk biståndsbeslut, t ex behandling och Tolvstegsgrupp.

2. Den här hjälpen kan vi erbjuda

Hos Missbruk och beroende-enheten kan vi erbjuda följande:

3. Serviceinsatser

Ovanstående insats kan du även få som biståndsbeslut.

4. Biståndsbedömda insatser

Följande insatser kan du enbart få efter biståndsbeslut:

 • Placering på HVB
 • Boenden- hemmaplanslösningar utifrån målgruppen
 • Tolvstegsprogrammet - individuellt och i grupp
 • HAP (haschavvänjningsprogram)
 • CPU (haschavvänjningsprogram för ungdomar)
 • MI (motiverande samtal)
 • CRA (community reinforcement approach)
 • Återfallsprevention (exempelvis Väckarklockan)
 • Spelprogrammet

5. SMADIT

SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan olika myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för rattfylleri.

Personen får hjälp till att träffa personal från socialtjänsten eller beroendevården. Där kan man prata igenom det som har hänt och ge möjlighet till att förändra livssituationen. Personen själv avgör om man vill ha fortsatt kontakt.

Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska återfall i rattfylleri.

Har du blivit rapporterad för rattfylleri och vill ha SMADIT-kontakt? Kontakta socialtjänsten i Oskarshamn 0491-764602 (begär Missbruk och beroende).

Väl mött

6. Regionens alkoholmottagning

Du kan också söka hjälp via landstingets alkoholmottagning, som är samlokaliserad med Missbruk- och Beroende-enheten. Här arbetar en sjuksköterska och en läkare på vissa tider.

På alkoholpolikliniken kan du få hjälp med

 • Medicinska bedömningar
 • Poliklinisk avgiftning
 • Körkortsföreläggande från Länsstyrelsen
 • Antabusbehandling
 • Drogtester

7. Är jag i farozonen?

Funderar du på dina eller någon annans alkohol- och drogvanor? Vill du ha vägledning i detta? Kanske är steget för stort för dig att komma till oss? Här kan du själv hitta vägledning, test, råd och självhjälpsprogram:

Alkoholhjälpen

Alkohollinjen

Alkoholprofilen

8. Självskattningstester

Här hittar du självskattningstest avseende alkohol och droger. De kallas AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).

Alkoholtest - om du är KVINNA (webbaserad)

Alkoholtest - om du är MAN (webbaserad)

Drogtest (skriv ut och fyll i AUDIT)

Drogtest (skriv ut och fyll i DUDIT)

Drogtest (webbaserad via escreen.se)

Testa dina spelvanor på Stödlinjen

Du kan läsa mer om både AUDIT och DUDIT på Socialstyrelsen hemsida.

9. Stöd till dig som anhörig och närstående

Oroar du dig för någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket? Mår du själv dåligt på grund av någon annans livssituation? Missbruk- och beroende-enheten kan ge råd och stöd.

 • Anhörigstöd till barn och unga
 • Anhörigstöd till förälder med myndiga barn

Kontakta oss

RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:
Måndag och onsdag–fredag: 08.30–09.30
Tisdag: 08.30–09.15

Receptionens öppettider är:
Måndag: 08.30–11.00 och 13.00–17.30
Tisdag: 08.30–09.15 och 13.00–14.30
Onsdag–fredag: 08.30–11.00 och 13.00–14.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR

Anna Skutta
Alkoholpolikliniken/Sjuksköterska
Tfn: 0491-889 31
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn