Personliga ombud

Personliga ombudets verksamhet är kostnadsfri och finns  till för dig med psykiska funktionsnedsättningar och svårigheter på olika livsområden.

Du skall vara mellan 18 och äldre och bosatt i Oskarshamn, Mönsterås eller Högsby kommun.

Det är ingen myndighet som fattar beslut om du vill ha bistånd från ett personligt ombud.

Ombudet jobbar fristående på uppdrag och i samarbete med dig.

Du kan själv kontakta oss eller be någon närstående.