Skadligt bruk och beroende

Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Vår ambition är att tillsammans med dig hitta vägar och redskap för dig och dina anhöriga att hantera er situation.

1. Rådgivning och behandling

Du kan vända dig till Vuxenenheten Skadligt bruk och beroende för att få hjälp. Även anhöriga kan vända sig hit.

Du träffar en socialsekreterare, som tillsammans med dig går igenom din aktuella situation och behov. Därefter gör ni en överenskommelse hur fortsättningen blir. Hjälpen är kostnadsfri och personalen har givetvis tystnadsplikt (sekretess).

2. Den här hjälpen kan vi erbjuda

Vuxenenheten kan erbjuda dig följande hjälp.

Biståndsbedömda insatser

 • Placering på HVB
 • Boenden- riktade insatser på hemmaplan
 • Tolvstegsprogrammet - individuellt och i grupp
 • HAP (haschavvänjningsprogram)
 • CPU (haschavvänjningsprogram för ungdomar)
 • MI (motiverande samtal)
 • CRA (community reinforcement approach)
 • A-CRA (Adolescens community reinforcement approach)
 • ACC (Adolescens community reinforcement approach + Case management)
 • CRAFT (Community reinforcement approach and family training)
 • Återfallsprevention 
 • Spelprogrammet

Dessa insatser kan du enbart få efter biståndsbeslut.

SMADIT

SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan olika myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för rattfylleri.

Personen får hjälp till att träffa personal från Vuxenenheten. Där pratar man igenom det som hänt och ges möjlighet till att förändra livssituationen. Personen avgör själv om man vill ha fortsatt kontakt.

Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska återfall i rattfylleri.

Har du blivit rapporterad för rattfylleri och vill ha SMADIT-kontakt? Kontakta receptionen 0491-76 46 02, begär Vuxenenheten Skadligt bruk och beroende.

3. Region Kalmar läns alkoholmottagning

Du kan också söka hjälp via Region Kalmar läns alkoholmottagning, som är samlokaliserad med Vuxenenheten. Här arbetar en sjuksköterska och en läkare på vissa tider.

På alkoholmottagningen kan du få hjälp med:

 • Medicinska bedömningar
 • Poliklinisk avgiftning
 • Körkortsföreläggande och drogtester utifrån Länsstyrelsens krav.
 • Antabusbehandling

4. Är jag i farozonen?

Funderar du på dina eller någon annans alkohol- och drogvanor? Vill du ha vägledning i detta? Kanske är steget för stort för dig att komma till oss? Här kan du själv hitta vägledning, test, råd och självhjälpsprogram:

5. Självskattningstester

Här hittar du självskattningstest avseende alkohol och droger. De kallas AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test). Du kan läsa mer om både AUDIT och DUDIT på Socialstyrelsen hemsida. Nedan finns också andra sidor där du kan testa dina (o)vanor.

6. Stöd till dig som anhörig och närstående

Oroar du dig för någon, eller själv mår dåligt på grund av att någon dricker för mycket, tar droger och/eller spelar för mycket? Vuxenenhetens personal kan ge råd och stöd eller lotsa dig till rätt instans.

Anhörigstöd

Anhörigstöd kan du få både som serviceinsats och biståndsbedömd insats. Skillnaden mellan service- och biståndsbedömd insats är att vid service får du en direktkontakt med behandlare och ingen information sparas. Det är en kortare insats med ett givet antal sessioner.

Biståndsbedömd insats innebär att en socialsekreterare har intervjuat dig och tagit beslut på insats utifrån socialtjänstlagen. Insatsens form och antalet sessioner beror på problembilden som du vill ha hjälp med och journalförs.

Kontakt
RECEPTION VUXNA
Telefon: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:

måndag–fredag: 08.30–09.30

Receptionens öppettider är:

Måndag: 08.30–10.30 och 13.00–16.00

Tisdag: 08.30–09.30 och 13.00–14.30

Onsdag: 08.30–10.30

Torsdag; 08.30–10.30 och 13.00–14.30

Fredag: 08:30–10.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR

Anna Skutta
Alkoholpolikliniken/Sjuksköterska
Telefon: 0491-889 31
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn