Boende för äldre

Du kan ansöka om ett särskilt boende när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande, eller om du inte längre känner dig trygg hemma. Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Alla särskilda boenden består av lägenheter eller rum förlagda i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.

Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hyreskontrakt. Det består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Hyresgästen betalar hyra precis som för en vanlig lägenhet. Du får själv möblera din lägenhet i det särskilda boendet, ofta med undantag av sängen.

Det finns två olika typer av särskilt boende i Oskarshamn:

  • Särskilt boende – med inriktning för personer med demenssjukdom.
  • Särskilt boende – med inriktning för personer med fysiska handikapp (somatiskt).

Genomförandeplan

I samband med att du flyttar till ett särskilt boende kommer du att tillsammans med din kontaktman göra en genomförandeplan. I den står nedskrivet vad du klarar själv och vad du behöver hjälp med. I genomförandeplanen kan du påverka hur du vill ha det för att du ska må bra.

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet: vad som ska göras, vem som ska göra vad, hur och när det ska göras.

Planen innehåller en del som beskriver din bakgrund, nätverk, social situation, intressen, hälsotillstånd och eventuell funktionsnedsättning. Nästa del beskriver målområden som du anser vara extra viktiga för att du ska må bra i din vardag och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dessa mål. Det kan till exempel vara att kunna ha en god natts sömn, möjlighet att kommunicera eller att kunna klara dagliga aktiviteter. Den tredje och sista delen beskriver vad, hur och när du vill ha vår hjälp.

Kontaktman

Din kontaktman utses när du flyttar in i ett särskilt boende. Kontaktmannen ska bevaka att dina behov och intressen blir tillgodosedda och respekteras.

Kontaktmannen ansvarar för att, tillsammans med dig, göra och uppdatera genomförandeplanen, samt hålla kontakt med närstående.

Kontaktmannen ska också se till att det som planeras blir utfört och att vid behov, återkoppla till enhetschef eller biståndshandläggare.