Demensboende

Har du fått en demensdiagnos? Eller lever du med, eller stödjer en familjemedlem, som har en demensdiagnos?

Du kan ansöka om att bo på ett särskilt boende om du har ett omfattande behov av vård och omsorg eller inte längre känner dig trygg hemma med stöd och hjälp från hemtjänst eller omvårdnadsgrupper.

Här finns speciell omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom. På ett demensboende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

När passar ett demensboende?

Rådgör gärna med demenssjuksköterska eller biståndshandläggare om att flytta till demensboende.

Ansökan om särskilt boende med demensinriktning görs hos biståndshandläggaren som du når genom Servicecenter, 0491-880 00.