Zafiren

Zafiren är ett korttidboende i Kristineberg med sammanlagt 14 korttidsplatser, platserna är fördelat på fördelade på två våningar med 7 lägenheter på varje plan.

Det finns bemanning dygnet runt. Platserna är fördelade på växelvård och korttidsplacering för utredning och/eller i väntan på särskilt boende.

Besöksadress och telefon

Karlsborgsvägen 60 | Enhet 2: 0491-889 18, Enhet 3: 0491-889 80 | Visa på kartan