Så här betalar du din faktura från Socialförvaltningen

Avgiften ska betalas två månader efter det att insatsen blivit utförd. Till exempel ska den insats som utförs i januari månad betalas i mars.
Fakturan kommer i mitten av månaden och ska betalas senast den sista dagen i månaden.