Så här betalar du din faktura från Socialförvaltningen

Avgiften ska betalas två månader efter det att insatsen blivit utförd. Till exempel ska den insats som utförs i januari månad betalas i mars.
Fakturan kommer i mitten av månaden och ska betalas senast den sista dagen i månaden.

Kontakta oss
Louise Andersson
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Kapellvägen 4
572 33 Oskarshamn