Kundval inom hemtjänsten, LOV

Vad innebär kundval inom hemtjänst?

I Oskarshamns kommun finns kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetsssytem, LOV. Möjligheten för kundval startar 1 oktober 2022.

Du som blir beviljad insats får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatsen. Det kallas för kundval inom hemtjänst. Om du inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ som i Oskarshamns kommun är kommunens hemtjänst.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Byta utförare

Du kan när som helst välja att byta utförare. Om du vill byta kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig att göra ett omval.

Utförare i Oskarshamns kommun

Du kan välja vilket företag som ska utföra hemtjänst hos dig. Du kan också välja kommunens egenregi. Här får du information om vilka utförare som du kan välja på. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor.

Välkommen till oss på AP Omvårdnadsgruppen.

Vi finns där som ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i ditt eget hem utifrån dina villkor och förutsättningar. För oss är det viktigt att du som brukare känner att både ledning och personal finns där för dig och att våra tjänster ger dig en trygg och meningsfull vardag med kontinuitet och delaktighet.

Vi utför hemtjänst i flera områden inom Oskarshamns kommun

  • Kristineberg
  • Centrum
  • Döderhult/Svalliden

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på AP Omvårdnadsgruppens webbplats 

Välkommen till Oskarshamns kommuns hemtjänst i egenregi

Vi möter dig respektfullt och professionellt i din situation och sätter dina behov i centrum. Viktigt för oss är att du ska känna dig delaktig och trygg i din vardag.

Vi vill undelätta för dig att kunna bo kvar i ditt eget hem och känna dig trygg och nöjd. Vi erbjuder hjälp med både omvårdnad och service.

Vi utför hemtjänst i alla områden inom Oskarshamns kommun