Påskallaviks hemtjänst

 

Arbetsgruppen i Påskallaviks hemtjänst består av kvinnor och män och till största delen av utbildade undersköterskor.

Personalen i Påskallaviks hemtjänst utgår från sin lokal i centrala delen av samhället och arbetar på ett geografiskt område som bland annat sträcker sig till Emsfors, Lövshult och Skorpetorp.

Personalen i Påskallaviks hemtjänst arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser.

Påskallaviks hemtjänst arbetar 07.00-21.00 och insatser utanför dessa tider utförs av nattpatrullen.

Påskallaviks hemtjänst ingår i ett team med en enhetschef som har det övergripande ansvaret och en planerare som har till uppgift att planera besöken hos våra brukare. I teamet ingår även sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. 

 

Besöksadress och telefon

Tvärgatan 23| 0491-76 47 12 | Visa på kartan

Kontakta oss
Enhetschef Påskallavik hemtjänst
Mattias Lillvik Starlead
Tfn: 0491-880 00