Team Söder

Vi är ett glatt gäng undersköterskor och vårdbiträden som utgår från Solbacka servicehus. Vi har även ett antal vikarier som kommer in för att täcka upp vid semester, sjukskrivningar och dylikt. Hos oss arbetar både kvinnlig och manlig personal med många års erfarenhet inom vårdyrket. Vi strävar efter att ge våra brukare så god vård och omsorg som möjligt, för att man ska kunna känna sig trygg samt kunna bo kvar i sitt hem. Det är en planerar som organiserar det dagliga arbetet och vi arbetar för att ha god kontinuitet.

Vårt arbetsområde är hemtjänst över den södra centrala delen av Oskarshamn och sträcker sig omkring Södertorn- och Åsaområdet. Vi arbetar med genomförandeplaner, som ett underlag för att brukaren på bästa möjliga sätt ska ha inflytande över beviljade insatser. Genomförandeplaner upprättas mellan brukare och dennes kontaktman, som utses när hemtjänstinsatserna påbörjas.

Arbetsgruppen arbetar i en nära relation med kommunens övriga professioner, som exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare.

Besöksadress och telefon

Mäster Palms väg 3 | 0491-886 74 | Visa på kartan

Kontakta oss
Enhetschef Team Söder, område Söder
Olof Svensson
Tfn: 0491-880 00
Enhetschef Team söder, område Åsa
Olof Svensson
Tfn: 0491-880 00