Boendestöd för personer med funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats för dig med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp i vardagen. Boendestöd vänder sig till dig som bor i eget boende eller är på väg att flytta ut. Du ska vara mellan 20–65 år.

Boendestödet arbetar utifrån dina behov och är individanpassat. Målet med verksamheten är att du skall bibehålla dina färdigheter och bli så självständig som möjligt. Du skall delta aktivt i de beviljade insatserna.

Insatsen kan bestå av stöd i hemmet, pedagogiskt stöd, sociala aktiviteter och samtal.

Boendestödet är en RUA-verksamheten (resultatenhet med utökat ansvar).  

Ansökan

Ansökan om boendestöd gör du via Socialförvaltningens handläggare.