Personligt ombud

Stenar på hög med en glittrande bakgrund.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan få ett personligt ombud som försöker se till att du får det stöd och den vård du har rätt till. Du ska vara bosatt i Oskarshamn, Mönsterås eller Högsby kommun.

Dina behov styr

Ditt personliga ombud arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig för att försöka se till att du får den hjälp du behöver och har rätt till i samhället. Det personliga ombudet arbetar för dina rättigheter, samordnar insatser och hjälper till i kontakter med myndigheter. Syftet med vårt arbete är att du ska uppleva ökad självständighet och bättre livskvalitet.

Det här kan du få hjälp med av ett personligt ombud

 • Få stöd och hjälp i dina kontakter med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi kan följa med dig om du behöver besöka en myndighet.
 • Information om vilket stöd som finns att få i samhället och vad du har rätt till.
 • Samordna den hjälp du har idag.
 • Råd och stöd när du känner dig osäker på hur du ska hantera olika problem.

Bra att veta

 • Du behöver inte ha en remiss eller göra någon ansökan för att få ett personligt ombud. Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett personligt ombud.
 • Det personliga ombudet är inte någon myndighet.
 • Alla tjänster är gratis för dig.
 • Vi har tystnadsplikt och vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med dig. Din dokumentation överlämnas till dig eller förstörs efter avslutad kontakt.
 • Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera.

Så får du ett personligt ombud

Du kan kontakta oss själv eller så ber du någon annan om hjälp med kontakten, så hör vi av oss till dig. Ingenting annat behövs.

Frågor och svar om personligt ombud

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör personligt ombud.

Hur får jag kontakt med personligt ombud (PO)?

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, sms eller e-post eller skicka ett brev. Om du tycker det är svårt att kontakta oss själv så kan du be någon annan att kontakta oss.

Vad gör personligt ombud?

Tillsammans med dig:

 • identifierar och formulerar vi vilka behov du har.
 • tar reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
 • söker vi det stöd du önskar och har behov av.

Vem bestämmer om man får ett personligt ombud eller inte?

Vi gör i varje enskilt fall en bedömning. Personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet.

Vad avgör om man får ett personligt ombud?

Först tar vi ställning till om du har betydande och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Om du på grund av det har stora svårigheter i din vardag och vill ha stöd för att förbättra din livssituation är personligt ombud en möjlighet.

Får jag ta med mig någon till er, första gången?

Absolut, det får du. Många av dem vi träffar brukar första gången ta med sig någon person som de känner sig trygga med.

Jag har en neuropsykiatrisk diagnos, ger det mig rätten till ett personligt ombud?

Personligt ombud är ingen rättighet, så en diagnos ger dig inte automatiskt rätten till ett ombud. Även personer utan diagnos är välkomna till oss. Men man måste ha en betydande psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av det, har stora svårigheter i sin vardag.

Varför säger ni ibland nej till uppdrag?

Det kan hända att vi säger nej till att göra vissa uppdrag tillsammans med dig. Eftersom vi är ”hjälpen till hjälpen” så gör vi inte saker som andra professionella i ditt nätverk redan gör.

Vi medverkar naturligtvis inte till sådant som vi bedömer direkt motverkar din återhämtning.

Hur lång tid måste jag vänta på att få träffa ett personligt ombud?

Efter din första kontakt med Personligt ombud-verksamheten gör vi en bedömning för att se att du tillhör vår målgrupp. Därefter får du träffa två personliga ombud i ett orienteringsbesök. Mötet brukar ske inom en treveckorsperiod från första kontakten. I ett första möte så identifierar vi vad som ett personligt ombud kan hjälpa dig med, vad uppdraget handlar om. Efter orienteringsbesöket så hamnar du i vår kö till personligt ombud.

Jag är i akut behov av hjälp, kan ni hjälpa mig?

Nej, personligt ombud är ingen akutverksamhet. Är du i akut behov av hjälp kan du vända dig till kommunens socialjour eller psykiatrins akutmottagning.

Var kan vi träffas? Jag har svårt att ta mig till ert kontor, kan ni komma hem till mig istället?

Om du vill, så träffas vi på vårt kontor men vi kommer gärna hem till dig om du hellre vill det. Vi kan också träffas på ett café, bibliotek eller en parkbänk om du vill det. Vi är också vana att följa med till möten på socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården med mera.

Kostar det något att ha ett personligt ombud?

 Nej, det kostar ingenting.

Har ni tystnadsplikt?

Ja vi har tystnadsplikt. Men vi är enligt lag tvungna att bryta tystnadsplikten om vi är oroliga över att minderåriga barn far illa, om ditt eller någon annans liv är i fara, eller framkommer uppgifter om grov kriminell verksamhet som kan leda till mer än två års fängelse.

Blir jag registrerad och journalförd om jag har kontakt med personligt ombud?

Verksamheten har ingen journalplikt och du behöver inte lämna mer uppgifter om dig själv än du själv väljer.

Hur länge kan man ha hjälp av ett personligt ombud?

Målet är att vi hittar en varaktig lösning, även om du behöver stöd under en längre tid.

Jobbar ni kvällar och helger?

Personligt ombud arbetar oftast dagtid vardagar klockan 07.30–16.30.

Mina anhöriga tycker jag ska ha ett personligt ombud, får jag det då?

Ingen annan än du avgör om du vill ha ett personligt ombud, du måste alltså själv önska dig ett personligt ombud. Men anhöriga kan ta den första kontakten om du har bett om hjälp med den.

Min socialsekreterare tycker att jag borde ha kontakt med er, kan de ställa det som krav?

Nej, det är bara du som avgör det. Socialsekreterare får inte remittera dig till personligt ombud. Socialtjänsten ska hjälpa dig, vägleda och informera i dina frågor om så behövs.

Kan personligt ombud följa med mig till socialtjänsten?

En av personligt ombuds uppgifter är att vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter, så det är inte ovanligt att vi är med på besök hos exempelvis socialtjänsten.

Jag vill inte ha kontakt med min handläggare, vad kan ni göra?

Många vill ha stöd i kontakt med myndigheter och vi är ofta med på besök hos exempelvis socialtjänsten. Inför ett sådant besök planerar vi tillsammans vad du vill ta upp och vad du vill ha ut av mötet, men vi kan inte gå dit i ditt ställe. Din medverkan är en förutsättning för personligt ombuds arbete. Du måste själv vara delaktig eftersom stödet ska utgå från dig, ingen annan.

Kan personligt ombud hjälpa mig att sköta min ekonomi?

Vi kan inte sköta din ekonomi. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att vi kan hjälpa dig att hitta det stöd du behöver. Det kan till exempel handla om att boka tid och följa med till socialsekreterare eller budgetrådgivare eller resonera kring om det finns behov av god man.

Kan man ha ett personligt ombud för att slippa känna sig så ensam?

Många av de vi träffar känner sig ensamma och isolerade. Ett uppdrag kan då vara att tillsammans hitta sätt att bryta isoleringen och träffa andra på ett sätt som fungerar för just dig. Det kan handla om att komma i kontakt med föreningar eller söka kontaktperson. Personligt ombud fungerar som lots och försöker hitta långsiktiga lösningar.

Kan personligt ombud hjälpa mig att hålla ordning hemma?

Nej, det kan vi inte. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att vi kan hjälpa dig att hitta andra personer som kan stötta dig i att få rutiner för att hålla ordning hemma. Vi kan till exempel hjälpa dig att ansöka om boendestöd eller hemtjänst.

Jag har haft personligt ombud tidigare i annan kommun. Hon hjälpte mig med en massa olika saker och jag vill att ni gör likadant.

Arbetssätten som personligt ombud, kan skiljas sig lite åt beroende på om personligt ombud jobbar i storstad eller glesbygd. Det kan vara olika i hur det ser ut där just du bor men personligt ombud har som grundsyn att det är du som klient som avgör vad vi ska jobba med tillsammans, men vi gör inte saker åt dig.

Personligt ombud bygger på ett samarbete att vi tillsammans ska hitta lösningar på ditt problem.

Om jag inte får hjälp av er?

Om det är ett problem som sker ofta och kanske fler som drabbas av samma problem och vi inte kan lösa det så kan vi ändå lyfta detta i vår ledningsgrupp eller i vår årsrapport till socialstyrelsen. Där kan det lyftas på en högre nivå för att eventuellt i framtiden få till en ändring.

Kontakta oss
Veronica Mjösberg
Personligt ombud
Tfn: 0491-76 43 70
Heléne Bolling
Personligt ombud
Tfn: 0491-76 43 71