Trygghetslarm

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för att ramla och bli liggande, kan du ansöka om ett trygghetslarm. Vill du ansöka om trygghetslarm kontaktar du kommunens Servicecenter telefon 0491-880 00.

Om du behöver hjälp, larmar du genom att trycka på en bärbar larmknapp eller på trygghetslarmet. Den bärbara larmknappen kan bäras runt halsen eller runt handleden.

Trygghetscentralen i Örebro tar emot ditt larm dygnet runt. De kontatar sedan kommunens hemtjänstpersonal i det område där du bor. Personalen kommer därefter hem till dig för att hjälpa dig.

Du betalar en månadsavgift för ditt larm. I avgiftsbroschyren kan du läsa hur stor avgiften är.