Habilitering

När det gäller hälso- och sjukvård har kommunen sedan 2016 ansvar för bashabilitering för personer över 18 år, oavsett var du bor. Region Kalmar län ansvarar för barn under 18 år samt specialisthabilitering oavsett ålder och var man bor. 

Habiliteringen utförs av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelsassistenter.

Ditt behov av habilitering utreds och bedöms av arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar i team med andra yrkesgrupper för att bidra till en ökad säkerhet och tryggare vård. Målet är att du ska klara vardagens aktiviteter efter dina behov och förutsättningar.

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassning om du upplever svårigheter att klara dig i hemmet på grund av bostadens utformning. Exempelvis kan du ha svårt att komma i och ur badkar eller att gå upp och nerför trappsteg. Bidrag lämnas endast för bostadsanpassning i permanentbostad det vill säga den bostad som är avsedd för ett stadigvarande boende. Anpassning ges för långvarigt behov av fasta funktioner i bostaden.

Vid enklare åtgärder, borttagning av trösklar och montering av enstaka stödhandtag räcker det att du fyller i en ansökan om bostadsanpassning och skickar den till Samhällsbyggnadskontoret.

För övriga åtgärder är det arbetsterapeuten i kommunen som bedömer ditt behov av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning samt utfärdar intyg. 

Samhällsbyggnadskontoret beslutar om bostadsanpassning.

Du betalar en avgift för utfärdande av bostadsanpassningsintyg och den ingår i kommunens maxtaxa, men ingår dock inte i Regionens högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer Information.

Anpassningen av bostaden är kostnadsfri.

Kontakt
Rehabenheten
Telefon: 0491-880 00
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn

Du kan också kontakta rehabenheten via e-tjänst när det passar dig.

Enhetschef Rehabilitering och habilitering
Henrik Augestrand
Telefon: 0491-880 00