Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet:

  • i kommunens särskilda boenden
  • inom hemsjukvård
  • i kommunal rehabilitering och habilitering
  • vid vistelse på dagverksamheter.

Ansvaret gäller den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdpersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag är reglerat i lag.

I uppdraget ingår medicinskt ansvar för rehabilitering.

Kontakta oss
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Jenny Olsson
Tfn: 0491-880 00