Syn och hörsel

Du som drabbats av syn och/eller hörselnedsättning och är över 65 år kan kontakta
syn- och hörselinstruktören i Oskarshamn för rådgivning.

Du kan få hjälp med enklare fel på din hörapparat. Likaså kan du få råd kring allmän belysning och punktbelysning i hemmet.

Det är Regionen som ordinerar alla syn- och hörselhjälpmedel. Har du frågor som rör detta kan du vända dig till Syncentralen eller Hörselvården i Regionen.

Syn- och hörselinstruktören gör kostnadsfria hembesök i ditt hem och det krävs inget biståndsbeslut.

Du kan själv kontakta oss och du når oss säkrast måndag-fredag klockan 08.00-09.00.