Syn och hörsel

Du som drabbats av syn- och/eller hörselnedsättning och är över 65 år kan kontakta syn- och hörselinstruktören i Oskarshamns kommun för rådgivning.

Du kan få hjälp med enklare fel på din hörapparat. Likaså kan du få råd kring allmän belysning och punktbelysning i hemmet.

Syn- och hörselinstruktören gör kostnadsfria hembesök i ditt hem och det krävs inget biståndsbeslut.

Det är Region Kalmar län som ordinerar alla syn- och hörselhjälpmedel. Har du frågor som rör detta kan du vända dig till Syncentralen eller Hörselvården i Regionen.