Anhörigstöd psykisk ohälsa

Anhörigstödet erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till vuxna med psykisk ohälsa. Med anhörigvård menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper eller stödjer en person med psykisk ohälsa.

Anhörigstödet utformas efter anhörigas egna behov och önskemål med syftet att förebygga att den anhörige själv blir fysiskt eller psykiskt utsliten. Den samlade kunskapen som finns inom området visar att anhöriga framförallt efterfrågar stöd i form av respekt och delaktighet.

Kontakta oss
Anhörigstöd psykiatri
Tfn: 0491-889 34

Telefontider:
Måndag 13.00-15.00