Media

Media gör enklare skrivjobb och fotouppdrag. Blandat med egna repotage till tidningen Arket som utkommer cirka tre gånger per år. Vi tillverkar broschyrer, visitkort, förtydligande hjälpmedel såsom Widget bilder i Inprint och schemakort. Digitaliserar gamla dokument från kommunarkivet, SLHD. 

Till Äldreomsorgen och Omsorg om personer med funktionsnedsättning gör vi PRI pärmar. 

Besöksadress och telefon

Mäster palms väg 1| 0491–880 00 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via Socialförvaltningens handläggare.