Sinus

Sinus riktar sig till deltagare som är i behov av extra stöd i den dagliga verksamheten.

Grunden i arbetssättet bygger på Tydliggörande pedagogik (TPG). TPG möjliggör utvecklingen av alternativ kommunikation, ex. tecken som stöd, bilder, symboler och/eller digitala hjälpmedel. Dagen varieras utifrån den enskildes behov.

På Sinus erbjuds deltagarna olika sinnesrum. I rummen kan sinnena stimuleras och utvecklas. Andra aktiviteter kan vara social träning, utflykter, högläsning, sång och musik, bad och uppgifter vid arbetsbord.

 

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 64 | 0491–880 00| Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via Socialförvaltningens handläggare.