Sinus

Det finns två grupper som riktar sig till dem som är i behov av mycket stöd i den dagliga verksamheten.

Dagen varieras utifrån vad den enskilde deltagaren har för behov. Oftast blir det en stund utevistelse varje dag.

På schemat finns det även plats för sång och musik, tv-spel och högläsning. I våra sinnesrum får oroliga sinnen ro. 

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 64 | 0491–76 47 04 | 0491–76 46 80 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via Socialförvaltningens handläggare.