Avgiftsnivåer

Inkomsttaket beräknas på hushållets bruttoinkomst per månad, vilket innebär att personer som är folkbokförda på samma adress beräknas tillsammans.

Maxtaxa från 2023-01-01

Inkomsttak är 54 830 kronor.                                                                   

Förskola/pedagogisk omsorg  

 • Barn 1 – Avgiftstak är 3 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 645 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 097 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 548 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Fritidshem

 • Barn 1 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 097 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 548 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 548 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift. 

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Lovomsorg

 • 60 kronor per dag  

Maxtaxa från 2022-01-01

Inkomsttak är 52 410 kronor.                                                                   

Förskola/pedagogisk omsorg  

 • Barn 1 – Avgiftstak är 3 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 572 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 048 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 524 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Fritidshem

 • Barn 1 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 048 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 524 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 524 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift. 

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Lovomsorg

 • 60 kronor per dag.  

Maxtaxa från 2021-01-01

Inkomsttak är 50 340 kronor.                                                                   

Förskola/pedagogisk omsorg  

 • Barn 1 – Avgiftstak är 3 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 510 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 007 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 503 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Fritidshem

 • Barn 1 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 007 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 503 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 503 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.                                                                                    

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Lovomsorg

 • 60 kronor per dag.  

Maxtaxa från 2020-01-01

Inkomsttak är 49 280 kronor.                                                                   

Förskola/pedagogisk omsorg  

 • Barn 1 – Avgiftstak är 3 procent av inkomsten. Maxtaxa är 1 478 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 986 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 493 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Fritidshem

 • Barn 1 – Avgiftstak är 2 procent av inkomsten. Maxtaxa är 986 kronor.
 • Barn 2 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 493 kronor.
 • Barn 3 – Avgiftstak är 1 procent av inkomsten. Maxtaxa är 493 kronor.
 • Barn 4 – Ingen avgift.  

Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

Lovomsorg

 • 60 kronor per dag.