Nyhetsarkiv

Filtrera listning

 • 25 januari 2023

  Trasig gatubelysning Humleplan

  Gatubelysningen vid Humleplan är trasig på grund av ett kabelfel.  Vi räknar med att lyset är tillbaka i på tisdag 31 januari.

 • 25 januari 2023

  Nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

  Från och med 1 januari 2023 gäller nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem och din faktura från oss kan därför bli lite högre än tidigare. Anledningen till höjningen är att Skolverket beslutat...

 • 9 januari 2023

  Vi söker en jordbruksarrendator vid Ängeholm

  Vill du arrendera och driva jordbruk med djurhållning i norra delen av Oskarshamns kommun? Nu söker vi en arrendator som vill driva och utveckla jordbruk med djurhållning vid Ängeholm, Hökhult 2:3...

 • 2 januari 2023

  Räddningstjänsten ingår i räddningsförbundet Räddningstjänsten Sydost från och med 1 januari

  Från och med den 1 januari 2023 har räddningsförbundet Räddningstjänsten Sydost tagit över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna Oskarshamn, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda,...

 • 28 december 2022

  Vi söker personer till avlösarservice samt stöd- och kontaktfamiljer

  Att ge lite av sin tid kan betyda så mycket för någon annan. Nu söker vi personer till avlösarservice samt stöd- och kontaktfamiljer. Avlösarservice Att vara avlösare innebär att man går hem till en...

 • 20 december 2022

  Resesubventioner för studerande upphör 1 januari

  Från och med 1 januari 2023 gäller inte längre resesubventioner för studerande.  Tidigare har studerande som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt studerar på högskole- eller...

 • 19 december 2022

  Nu kan du som är 65+ hämta broddar i servicecenter

  Nu kan du som är 65 år eller äldre hämta broddar/halkskydd hos servicecenter på Varvsgatan 8. Broddarna är gratis och endast till för utomhusbruk Du kan hämta broddarna under servicecenters...

 • 19 december 2022

  Är du senior och vill delta i en livsberättargrupp?

  Är du senior och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv? Till våren startar vi upp flera nya grupper. Syftet med samtalsgruppen är att erbjuda en gemenskap som bryter...

 • 15 december 2022

  Tillfälle för verksamhetsmark!

  Under ett par månader i början av året sänker vi priset på industrimark i Östra Storskogens industriområde. Det är området längts norrut som berörs och det är mark med bästa skyltläge mot E22. – Att...

 • 9 december 2022

  Vad händer vid elbrist?

      Hela Europa pressas nu av höga elpriser, särskilt till följd av minskade gasleveranser. Det beror på en rad faktorer, där Rysslands krig mot Ukraina är centralt. Även efterföljder av...

 • 8 december 2022

  Positivt resultat i årets trygghetsmätning

  Oskarshamn är en kommun där invånarna känner sig trygga, enligt polisens årliga trygghetsmätning. Årets undersökning visar ett av de bästa resultaten någonsin och kurvorna fortsätter att peka åt rätt...

 • 6 december 2022

  Behöver du komma i kontakt med rehabenheten? Använd vår e-tjänst!

  I våras förbättrades rehabenhetens tillgänglighet i och med att en ny e-tjänst lanserades. I e-tjänsten fyller du enkelt i dina kontaktuppgifter och ditt behov, därefter får du svar inom tre...

 • 6 december 2022

  Samråd väg 37/47 Århult–Oskarshamn Södra

  Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 37/47, från Århult till trafikplats Oskarshamn Södra. Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 37/47...

 • 15 november 2022

  Nu påbörjar vi nedsläckning av gatubelysning

  Oavsett om man har ett fast elpris eller inte, så behöver vi alla hjälpas åt att sänka vår energianvändning. Inom den kommunala verksamheten görs en rad olika insatser, både för att spara energi och...

 • 4 november 2022

  Var med och utveckla kommunens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

  Vill din förening tillsammans med oss utveckla kommunens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Skicka in förslag på representanter till det kommunala rådet för tillgänglighet senast...

 • 1 november 2022

  Besparingar väntar

  Trots en relativt stark ekonomi under 2022, bedömer SKR att det kan bli stora underskott i flera kommuner och regioner redan 2023. Detta är något som påverkar alla kommuner, och för Oskarshamns...

 • 31 oktober 2022

  Elda säkert i vinter

  Många vill och behöver använda eldstäder i vinter för att hålla sig varma. Räddningstjänsten åker varje år på många skorstensbränder och för att undvika dessa finns några råd som kan vara bra att ta...

 • 17 oktober 2022

  Så rustar kommunen för höga elpriser och effektbrist

  Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. De stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll. Även kommunens verksamheter påverkas av höga elpriser och kommunen kommer...

 • 17 oktober 2022

  Besparingar på el gör att vi inte spolar is

  Nu rustar kommunen för höga elpriser och effektbrist Läs gärna en längre text om energibesparingar här på oskarshamn.se. Det blir ingen is på Arena Oskarshamn i vinter. Det är en av flera åtgärder i...

 • 10 oktober 2022

  Majoritet överens om ny mandatperiod

  På måndagen meddelade Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) att Socialdemokraterna och Moderaterna kommit överens om att styra i majoritet under kommande mandatperiod. Tillsammans har de båda...

 • 7 oktober 2022

  Nu inleder vi saneringen på den gamla Kopparverkstomten

  Den 7 oktober samlades representanter från Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och saneringsprojektet vid den gamla Kopparverkstomten i Oskarshamn för att ta ett första gemensamt...

 • 7 oktober 2022

  Nu börjar älgjakten

  Lördagen den 8 oktober startar älgjakten i Kalmar län. Tänk på att vara extra uppmärksam när du vistas i skog och mark. Ha gärna reflexväst eller färgglada kläder på dig i skogen. Här kan du...

 • 26 september 2022

  Inkomstkontroll för 2020

  Nu har vi kontrollerat avgifter för förskole- och fritidshemsplacering utifrån inkomst för året 2020. Om du har fått ett brev om detta har du betalat för lite för barnomsorgen för år 2020, i...

 • 24 augusti 2022

  Fastigheter på landsbygd får ändrad adress

  Enligt Svensk SIS standard för det som kallas belägenhetsadresser ska alla landsbygdsadresser bestå av ett bynamn, en siffra eller ett bynamn, gårdsnamn och en siffra. I Oskarshamns kommun finns det...

 • 8 augusti 2022

  Förbättrade förutsättningar för småföretagande i Oskarshamns kommun

  Förutsättningarna för småföretagande i Oskarshamns kommun har förbättrats avsevärt senaste året. Det visar en kartläggning som Småföretagarnas riksförbund genomfört bland landets 290...

 • 1 juli 2022

  Nya beredskapszoner från och med 1 juli

  Från och med 1 juli förändras beredskapszonerna runt Oskarshamns kärnkraftverk. Förändringen innebär att länsstyrelsen förberett och förnyat planeringen för statlig räddningstjänst och olika...

 • 23 juni 2022

  Uppdatering om kulturmiljöprogram för Oskarshamn stad

  Under vintern 2021 utfördes en förstudie med syfte att peka ut kulturhistoriskt intressanta områden i staden. Förstudien resulterade i flera områden som bör utredas vidare. Dessa områden finns...